Поучителни разкази

Учителю! Тогава (във времето на Мухаммед “алейхисселям”) имаше ли самолети?

   Учителю! Тогава (във времето на Мухаммед “алейхисселям”) имаше ли самолети?

   По време на урок един от учениците ме попита:

– Учителю! Ако един мюсюлманин бъде убит по време на война, ще стане ли шехӣд (мъченик)?

– Да, ще стане!

– Пророкът ни съобщил ли е това?

– Да!

– Ще стане ли шехӣд ако се удави в морето?

– Да! Освен това, ще получи и много сева̄б.

– Дали ще стане шехӣд ако падне от самолет?

– Да!

– Пророкът ни и това ли е съобщил?

– Да, съобщил е!

   При това той триумфално се усмихна и каза:

– Учителю! Тогава имаше ли самолети?

– Синко! Пророкът ни има 99 имена. Всяко име разкрива едно негово красиво качество. Едно от имената му е било “Джа̄ми’ул-келим”. Той е излагал много факти с една дума (изречение). Например, той е рекъл: “Който падне от високо, става шехӣд.” Детето се учуди и изрази благодарност.

Ehlisunnetbg.com

Dinimizislam.com

Fb:Вяра и ислям