Поучителни разкази

Хазрети Али е гостувал у един християнин.

Хазрети Али е гостувал у един християнин. Човекът е докарал грозде, което хазрети Али изял. После е докарал вино, направено от грозде. Хазрети Али е казал “Харам!” и отказал да пие.

 – Чудя се на Вас, мюсюлманите. Гроздето е халял, а виното харам! Та нали второто е направено от първото! – рекъл християнинът.

 – Имаш ли съпруга? – попитал хазрети Али.

 – Имам!

 – Имаш ли дъщеря?

 – Да, имам!

 – И двете да дойдат тук!

 Когато дошли, хазрети Али казал:

 – Тази дъщеря е от тази майка, но Аллах стори майката халял, а дъщерята харам за теб.

  Християнинът се е слисал. Подложил под въпрос всички свои знания и започнал да гледа халифа плачевно. Целунал го за ръката и приел исляма…