Поучителни разкази

На времето в Багдат е имало мъж, който не е кланял намаз нито пък изпълнявал другите си ибадети, но всяка нощ преди лягане е правел следната дуа:

   На времето в Багдат е имало мъж, който не е кланял намаз нито пък изпълнявал другите си ибадети, но всяка нощ преди лягане е правел следната дуа: “О, Господи! Дари ме с Дженнет!” Една нощ е легнал по същия начин и заспал. Късно през нощта тракане, идващо от покрива го събудило. Веднага се качил горе и извикал:

 – Кой си ти? Какво правиш там?

 – Камилата ми се изгуби! Търся я! – отговорил Бехлюл Дана “рахметуллахи алейх”.

 – Нима е възможно да намериш избугената си камила на покрива? Това не е ли безумие?

 – Нима твоето поведение не е още по-голямо безумие: не вършиш ибадети, а искаш Дженнет?

   Човекът осъзнал, че хазрети Бехлюл прави това с цел наставление. Извършил покаяние и започнал да изпълнява ибадетите си редовно.

   Ehlisunnetbg.com

   Ehlisunnetbuyukleri.com