Поучителни разкази

Мухаммед ибни Семмак “рахметуллахи алейх” отиде при един от абасидските халифи, който междувременно пиеше вода от чаша. Халифът помоли Ибни Семмак:

  Мухаммед ибни Семмак “рахметуллахи алейх” отиде при един от абасидските халифи, който междувременно пиеше вода от чаша. Халифът помоли Ибни Семмак:

– Дай ми наставление!

– Ако те застигне страшна жажда и ако ти предложат тази вода в замяна на цялото ти богатство, какво ще сториш?

– Щях да дам богатството си в замяна на тази вода. – отговори халифът. – Тогава, не се гордей с богатство, което струва чаша вода.