Въпроси и отговори

Въпрос: Могат ли свещените знамения и молитви да бъдат написани на латиница или на кирилица?

Въпрос:

   Могат ли свещените знамения и молитви да бъдат написани на латиница или на кирилица?

   Отговор:

   Макар че се опитахме да направим това, не сполучихме. Каквито и знаци да се добавят към тези букви, не е възможно да бъдат изчетени правилно. За да се произнесат като ислямските букви, трябва да има някой познавач на техните оригинали, който да ги чете многократно, а ние да ги повтаряме. Стараейки се да свикне с това, човек ще се сдобие с възможността и благото да опознае ислямските букви и техните произношения. Хадӣс-и шерӣфите и фъкъхските книги наподробно са описали величието на това благо, неговите ползи за земния и отвъдния живот, и многобройните сева̄би, които ще бъдат спечелени.
Ето защо всеки мюсюлманин трябва да се старае към този голям сева̄б, като праща своите деца на джамии или на курсове, където се преподава четене на Кора̄н-и керӣм. Това ще ги научи на правилното произноше-ние на ислямските букви.

   Пророкът ни (саллялла̄ху алейхи ве селлем) е казал: 

  “Всеки от вас е като пастира на едно стадо! Както овчарят защитава своето стадо, така трябва да защитавате от Ада онези, които са в домовете ви и под ваша команда! Вие трябва да ги научите на исляма. Ако не го направите, ще бъдете отговорни за това.” 

  “Много мюсюлмански деца ще влязат в Ада на име Вейл заради бащите си. Защото те се впуснали само в печелене на пари и изживя-ване на удоволствия, и са тичали само зад земни дела, и не са научили децата си на исляма и на Кора̄н-и керӣм. Аз съм далеч от такива бащи и те са далеч от мен. Онези, които не учат децата си на религия, ще отидат в Ада.” 

  “Тези, които учат децата си на Кора̄н-и керӣм или които ги пращат на учители на Кора̄н-и керӣм, за всяка негова буква ще получат наградата на десетократно посещение на Кяабе. И в Съдния ден корона ще бъде поставена на главите им (ще постигнат високи степени). Всички ще ги виждат и ще им се възхищават.” 
“Когато едно мюсюлманско дете изпълни поклонение, на баща му ще се даде толкова сева̄б, колкото получава и детето. Ако някой научи детето си на грях, то колкото грехове извърши това дете, толкова грехове ще се напишат и на баща му.”

   Трябва да се спазват десет едеба (мустехаба), когато се чете Кора̄н-и керӣм:

 1 – Трябва да се чете с абдест и да се обръща към къбле.
 2 – Да се чете бавно и да се мисли за значението му. Тези, които не разбират смисъла, също трябва да четат бавно и снизходително.
 3 – Да се плаче.
 4 – Когато се чете знамение за мъчение, да се изпита страх, а когато се чете знамение за милост, да се изпита радост. Преди четене се казва Е’ӯзу и Бесмеле.
 5 – Ако у четящия Кора̄н-и керӣм се появи чувство за показност или пречи на някой, който кланя нама̄з, трябва да продължи да чете тихо. За ха̄фъзите (хора, които знаят Кора̄н-и керӣм наизуст) е по-голям сева̄б да четат Кора̄н-и керӣм, като поглеждат Мусха̄фа, отколкото наизуст, защото в този случай очите също ще изпълняват иба̄дет.
 6 – Необходимо е да се чете с красив глас и теджвӣд. Хара̄м е да се чете тананикайки, с което буквите и думите претърпяват промяна. Когато буквите не се променят, става мекрӯх.
 7 – Свещеният Кора̄н е изначално слово и качество на Алла̄ху теа̄ля̄. Произнасянето на думите в него е като да се каже “Огън!” Лесно е да се каже, но никой не би издържал на огъня. Същото важи и за значенията на тези букви: те не са като останалите. Ако се проявят значенията на тези букви, няма да издържат седемте слоя небеса и земя. Алла̄ху теа̄ля̄ е скрил в тези букви величието и красотата на Своето слово и го изпратил на хората.
 8 – Преди да се чете, трябва да помисли за величието на Алла̄ху теа̄ля̄. Както за докосване е нужна чиста ръка, така и за четене е нужно чисто сърце. Човек, който не разбира величието на Алла̄ху теа̄ля̄, не може да разбере и величието на Кора̄н-и керӣм. А за да се разбере величието на Алла̄ху теа̄ля̄, трябва да се мисли за Неговите качества и създания. Човек трябва да чете с мисълта, че това е словото на Създателя и Собственика на всички създания.
 9 – Не бива да се мисли за други неща. Ако човек се разхожда в едно градина, като мисли за съвсем различни неща и не мисли за видяното, той реално няма да се е разходил в нея. По същия начин свещеният Кора̄н е мястото, където сърцата на мюсюлманите се разхождат. Този, който чете, трябва да мисли за изумителностите и мъдростите в него.
 10 – Трябва да се мисли за смисъла на всяка дума и да се повтаря, докато се разбере.