Въпроси и отговори

Въпрос: Кой човек е цивилизован?

Въпрос:

   Кой човек е цивилизован?

   Отговор:

   Цивилизованият човек – преди всичко – има красив морал, той е честен и трудолюбив. Той най-напред е получил религиозно образование и е придобил научни познания. Правдив е. Той върши своята работа с голяма съсредоточеност – от началото до края. Когато е необходимо, той изобщо не страни да се труди повече от работното време. Той чувства удоволствие от това дело и не напуска лесно своята работа дорина старини. Той изключително уважава законите на своята страна и се подчинява на управниците. Не върши нищо, което да е в нарушение на законите. Строго се подчинява на заповедите и забраните на своята религия, и не спира да върши своите поклонения никога. Той отдава голямо значение на това децата му да израснат като вярващи и да имат висок морал. Защитава ги от лоши приятели и вредни публикации. Тъй като знае стойността на времето, той върши своята работа на време. Винаги спазва думата си. Той не може да се успокои вътрешно преди да е изпълнил религиозните и земните си задължения. Да не говорим за отлагане на днешната работа за утре, а напротив, той върши утрешната работа днес. Ако придобием тези добродетели на предците си, ние ще се възвисим материално и духовно, и ще преуспеем във всяко дело. Ще постигнем задоволството на своя Господ.