Въпроси и отговори

Въпрос: Кои хора не ги обича никой?

   Въпрос:

   Кои хора не ги обича никой?

   Отговор:

 
   Големият ислямски учен Ибрахим Хаккъ Ерзуруми “рахметуллахи алейх” казва:

  “Всичко преди смъртта се нарича дунйа̄ (земно). Онова, което ще донeсе полза след смъртта, не се брои за земно, а за а̄хиретско, защото земята е като нивата на отвъдния живот. Онова земно, което не служи за отвъдното, е вредно. Такъв е случаят с хара̄мите, греховете и прекаляването с муба̄хите. Ако нещата в земния живот се използват съгласно повелите на исляма, те ще станат полезни за отвъдното. Хората, които правят това, ще се сдобият едновременно и със земни удоволствия, и с а̄хиретски блага. Имотът – сам по себе си – не е нито лош, нито добър. Дали ще е лош или добър (т.е. дали ще носи загуба или полза) зависи от онзи, който го управлява. Следователно земните неща, които са проклети (от исляма), са онези, от които не е доволен Алла̄ху теа̄ля̄ и се използват за неща, рушащи отвъдното (щастие). Състоянията на онези, които забравят себе си и своя Господ, и са подвластни на насладите и страстите, са като това на онзи пътник, който губи време с екипировката, оглавника и храната на своето животно и изостава от своите приятели (кервана). Остава самотен сред пустошта и го застига гибел. Ако човек забрави защо е създаден, ако се подмами от украсата на земния живот и не се подготви за а̄хирета, ще бъде въвлечен във вечна беда. Обичта към земното пречи на човека да се готви за отвъдния живот, защото сърцето, мислейки за него, забравя Алла̄ху теа̄ля̄. Тялото, в стремежа си да го спечели, не може да прави поклонения. Земното и отвъдното са като изтока и запада. Който се доближава към едната посока, той – автоматично – се отдалечава от другата. Ако един човек не прави поклонения и в стремежа си за печалба не обръща внимание на заповедите и забраните на Алла̄ху теа̄ля̄, това показва, че той е пристрастен към земното. Алла̄ху теа̄ля̄ ще намести в сърцата на хората студенина към него и никой не ще го заобича. “

  (“Ма’рифетна̄ме”) 

Ehlisunnetbg.com
Dinimizislam.com
fb:Вяра и ислям