Въпроси и отговори

Въпрос: Какво трябва да е поведението ни към децата?

Въпрос:

   Какво трябва да е поведението ни към децата?

   Отговор:    Детето е поверено в ръцете на родителите. Неговото чисто сърце е като скъпоценен камък. То – подобно на восъка – може да получи всякаква форма. Като малко то още няма никаква форма. То е като чиста почва: каквото се посее, това ще се пожъне. Ако детето бъде научено на вяра, Кора̄н-и керӣм и ислям, ще постигне а̄хиретско и земно щастие. Неговите родители и учители ще бъдат съучастници в това дело. Ако не бъде научено на изброените неща и не свикне да ги изпълнява, ще се превърне в негодник. Грехът за всяко зло, което ще извърши, ще бъде написан и в книгата на неговите родители и учители. В 6-о знамение на сӯра Тахрӣм по смисъл се казва: “Пазете себе си и онези, които са в домовете ви и под ваша команда от огъня!” За един баща е по-важно да опази своето детето от огъня на Ада, отколкото от земния. Да го опази означава да го научи на вярата, фарзовете и хара̄мите, да го накара да свикне с поклоненията и да го опази от безверните и аморални приятели. Лошият другар е източникът на всички злини. 

   Хилми бин Саид “рахметуллахи алейх”