Въпроси и отговори

Въпрос: Какво е ибадет и каква е ролята на намаза сред поклоненията?

Въпрос:

   Какво е ибадет и каква е ролята на намаза сред поклоненията?

   Отговор:

   Иба̄дет е изпълняване на заповедите и отбягване на забраните на Алла̄ху теа̄ля̄, Който е създал нас и всички други създания от нищото, и ни поддържа всеки миг в съществуване, и Който ни пази от видими и невидими беди и неприятности, и Който ежесекундно ни праща различни блага и добрини. Иба̄детът се състои в следване на пророците, евлиите и учените, които са постигнали любовта на Алла̄ху теа̄ля̄.

   Човешко задължение е за хората да благодарят на Алла̄ху теа̄ля̄, Който праща безброй блага, колкото им стигат сили за това. Това е задължение, което се заповядва от разума. Хората, със своите несъвършени умове и ограничен кръгозор, не биха успели да намерят нещата, чрез които да могат да изразят благодарност и уважение. Ако начините за благодарност и уважение не се известят от Него, действия, които се считат за възхваляване, могат да бъдат оскърбяване.  

   Ето защо благодарността и човешките задължения към Алла̄ху теа̄ля̄, в които трябва да се повярва и които трябва да се изпълнят със сърце, език или тяло, са определени от Него и съобщени от възлюбения Му Пророк (саллялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве селлем). Съвкупността от задълженията на рабите, показани и заповядани от Алла̄ху теа̄ля̄, се нарича ислям. Благодарността към Алла̄ху теа̄ля̄ се изразява чрез следване на пътя, посочен от Неговия Пророк. Алла̄ху теа̄ля̄ нe приема и не харесва каквато и форма да е на благодарност и поклонение, която е несъвместима с този път. Защото има много неща, които хората смятат за красиви, но ислямът не ги одобрява и разкрива, че са грозни.

   Следователно, разумните хора трябва да следват Мухаммед (алейхисселя̄м),за да изразят благодарност към Алла̄ху теа̄ля̄.

   Човек, който следва Мухаммед (алейхисселя̄м), се нарича мюсюлманин. Оказването на благодарност към Алла̄ху теа̄ля̄, т.е. следването на Мухаммед (алейхисселя̄м), се нарича правене на иба̄дет (поклонение). Ислямът се състои от две части:

   1-Неща, в които трябва да се повярва.

   2-Поклонения, които трябва да се изпълняват тялом.

   Нама̄зът е най-високопоставеният иба̄дет, изпълняван с тяло. Фарз е за всеки мукеллеф мюсюлманин да кланя ежедневен петкратен нама̄з.

“Книга за намаза”/Хюсеин Хилми Ъшък “рахметуллахи алейх”