Въпроси и отговори

Въпрос: Бихте ли изброили 10 неща, които стават причина за умиране без вяра?

Въпрос:

   Бихте ли изброили 10 неща, които стават причина за умиране без вяра?

   Отговор:


1 – Да не се учат заповедите и забраните на Алла̄ху теа̄ля̄.
2 – Да не се коригира вярата съгласно ехли суннитската.
3 – Да се изпитва силно влечение към земен имот, позиция и слава. 
4 – Да се угнетяват и измъчват хора, животни и собствените тяло и душа.
5 – Да не се оказва благодарност към Алла̄ху теа̄ля̄ и онези, които са станали причини за вършене на добрини.
6 – Да не се изпитва страх от губене на вяра.
7 – Да не се изпълнява петкратния нама̄з на време.
8 – Да се дава и получава лихва.
9 – Да се подценяват и омаловажават стриктните мюсюлмани, наричайки ги, например, “изостанали”.
10 – Да се говорят, пишат и рисуват неприлични неща. 

“Книга за намаза”/Хилми бин Саид “рахметуллахи алейх”