Поучителни разкази

Веднъж, когато имам а’зам “рахметуллахи алейх” е бил със своите мюриди (ученици), го ухапал скорпион.

   Веднъж, когато имам а’зам “рахметуллахи алейх” е бил със своите мюриди (ученици), го ухапал скорпион. Мюридите поискали разрешение да убият скорпиона, но имам а’зам им казал: “Не, не го убивайте! Искам да разбера дали съм един от учените, които са споменати в свещения хадис “Кръвта на учените е отровна.” Мюридите погледнали скорпиона, който започнал да се гърчи и превива, след което умрял.