Въпроси и отговори

Въпрос: Позволено ли е да се посещават зоологически градини?

Въпрос:

   Позволено ли е да се посещават зоологически градини?

   Отговор:

   Поставянето на диви животни в клетки, например, залавянето на лъвове, слонове и мечки, и тяхното затваряне в тесни пространства е голямо зло за тях. Посещаването на места, на които тези животни са на показ (зоологически градини), е равносилно на одобряване на това зло. Ако никой не беше дошъл, тези животни нямаше да бъдат затваряни в клетки. Посетителите са (косвени) виновници за този гнет. В исляма е налице следното правило ” Ставането на причина за вършене на грях e като самото вършене на греха”. Мюсюлманите трябва да отбягват места, където се вършат харами.

Ehlisunnetbg.com

Dinimizislam.com