Въпроси и отговори

Въпрос: НА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМЕ, ЗА ДА НЕ НИ НАПУСНЕ ВЯРАТА?

Въпрос:

НА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМЕ, ЗА ДА НЕ НИ НАПУСНЕ ВЯРАТА?

  Отговор:


1 – Трябва да вярваме в неведомото (гайб).
2 – Трябва да вярваме, че само Алла̄ху теа̄ля̄ знае неведомото и тези, на които Той е съобщил.
3 – Хара̄мите трябва да приемаме за хара̄ми.
4 – Халялите трябва да приемаме за халяли.
5 – Никой не бива да е сигурен от наказанието на Алла̄ху теа̄ля̄: трябва винаги да се страхува от Него.
6 – Никой не бива да губи надежда от милостта на Алла̄ху теа̄ля̄.
Когато човек отрече, че е извършил дело, което го прави вероотстъпник [т.е. изкарва от исляма], то се приема за покаяние. Ако муртедът умре без да е направил покаяние, ще гори вечно в Ада. Ето защо трябва да усещаме голям страх от попадане в неверие и ДА ГОВОРИМ МАЛКО. В хадӣс-и шерӣф се казва: “Говорете добри неща ли мълчете!” Трябва да бъдем сериозни и да отбягваме шегите и игрите. Не бива да вършим неща, несъвместими с разума и мъдростта. Трябва често да молим Алла̄ху теа̄ля̄, за да ни опази от неверие.

Dinimizislam.com
Ehlisunnetbg.com