Въпроси и отговори

Въпрос: Колко вида нама̄з има?

Въпрос:

Колко вида нама̄з има?

Отговор:

Нама̄зите, повелени на мюсюлманите, са три вида: фарз, ва̄джиб и суннет.

1 – Фарз нама̄зи: Фарзоветe на петкратния нама̄з, двата рекята фарз на петъчния нама̄з и джена̄зе нама̄зът. (Погребалният нама̄з е фарз-и кифа̄йе).

2 – Ва̄джиб нама̄зи: Това са витир (витр), байрам, обетните (адак) и недовършените на̄филе нама̄зи. Наваксването на пропуснат витр също е ва̄джиб.

3 – На̄филе нама̄зи: Суннетите на петкратния нама̄з, тера̄вих нама̄зът и на̄филе нама̄зите, които се кланят за сева̄б, като техеджуд, техиййетул-месджид, ишра̄к, духа̄, евва̄бин, истиха̄ре и тесбӣх. Т.е. тяхното изпълнение не е заповед. Тези, които нямат нама̄зи за наваксване от фарзовете и ва̄джибите, ще получат сева̄б ако извършат и на̄филе нама̄зи.

“Книга за намаза”/Хюсеин Хилми Ъшък “рахметуллахи алейх”