Въпроси и отговори

Въпрос: Колко вида живот има?

Въпрос:

   Колко вида живот има?

   Отговор:

   За човека има три вида живот – земен, гробен и отвъден. В първия душата е заедно с тялото и го дарява с живот. Ако го напусне, тялото умира. Дори то да бъде разложено и превърнато в пръст или бъде изгорено и превърнато в пепел, или бъде изядено от диво животно и изчезне като материя, душата няма да се изгуби. За нея ще започне гробен живот, в който има чувства, но няма движения. В Деня на възкресението за нея ще бъде създадено тяло, с което ще заживее вечно в Дженнета [Рая] или Джехеннема [Ада].         “Книга за намаза”/Хюсеин Хилми Ъшък “рахметуллахи алейх”