Въпроси и отговори

Въпрос: Кои са суннетитe на абдеста?

Въпрос:

Кои са суннетитe на абдеста?

Отговор:

Абдестът има осемнадесет суннета:

1. Да се изрича Бесмеле в началото.

2. Да се измиват трикратно ръцете, включително китките.

3. Да се измива трикратно устата.. Това се нарича мазмаза.

4. Да се измива трикратно носа. Всеки път изново се поема вода. Това се нарича истиншак.

5. Да се намокрят невидимите части на кожата под веждите, брадата и мустаците, когато се измива лицето.

6. Да се намокри кожата под веждите, когато се измива лицето.

7. Да се избърсва (месх) висящата част на брадата.

8. Да се сресва брадата с навлажнените пръсти на дясната ръка, подобно на гребен.

9. Да се почистват зъбите. [Използването на мисва̄к е важен суннет.]

10. Да се избърше еднократно цялата глава.

11. Да се избършат еднократно двете уши.

12. Да се избърше еднократно врата с трите съседни пръсти на двете ръце. [Тук се има предвид средния пръст, безименния и кутрето.]

13. Да се измият междупръстията на ръцете и краката.

14. Да се измият трикратно всички необходими крайници.

15. Да се възнамерява от сърце, когато се мие лицето.

16. Тертӣб, т.е. да се съблюдава определения ред при измиване на крайниците.

17. Делк, т.е. да се търкат крайниците, които се мият.

18. Мува̄ля̄т – измиване на органите един след друг, без прекъсване.

“Книга за намаза”/Хюсеин Хилми Ъшък “рахметуллахи алейх”