Въпроси и отговори

Въпрос: Кои са най-големите врагове на исляма? Как действат те и по какъв начин може да се опазим от тяхното зло?

Въпрос:

Кои са най-големите врагове на исляма? Как действат те и по какъв начин може да се опазим от тяхното зло?

Отговор:

Ислямските врагове, за да унищожат исляма, атакуват книгите на ехли суннет. В сӯра Ма̄иде от Кора̄н-и керӣм, в последната страница на шести джуз, по смисъл се казва: Най-големите врагове на исляма са евреите и мушриците (съдружаващите).Неверниците, които се покланят на идоли и статуи, се наричат съдружаващи (идолопоклонници, многобожници). Видно e, че болшинството от днешните християни са съдружаващи. Основателятят на шиизма е йеменският евреин Абдуллах бин Себе. Шиитите назовават себе си с името алевии. Англичаните, които са враждебно настроени към исляма, с цялата имперска сила, с цялото злато, събрано от Индия и Африка, с кървави войни и вахабизма (течение, основано от самите тях) нападнаха ехли суннет. Книгите на поддръжниците на това течение са пълни с лъжи. Съветваме всички онези хора по света, които искат да постигнат безкрайно щастие, да не се подвеждат от шиитските и вахабитските книги, а стриктно да четат ехли суннитските.

“Книга за намаза”/Хюсеин Хилми Ъшък “рахметуллахи алейх”