Въпроси и отговори

Въпрос: Кои са качествата на Аллаху теаля?

   Въпрос:

   Кои са качествата на Аллаху теаля?

   Отговор:

   Качествата на Аллаху теаля се делят на две – съфат-и затиййе и съфат-и субутиййе. Те са:

   Съфат-и затиййе:

1. Вуджуд – Аллаху теаля съществува.

2. Къдем – Аллаху теаля е съществувал в изначалността. (Съществуването Му няма начало.)

3. Бека – Аллаху теаля ще съществува винаги (за в бъдеще). (Съществуването Му няма край.)

4. Вахданиййет – Аллаху теаля е единствен в Своите същност, качества и дела. Няма съдружник.

5. Мухалефетун лил хавадис – Аллаху теаля в Своите същност и качества не прилича на създанията.

6. Къям би нефсихи – Аллаху теаля не се нуждае от нищо и никого.

   Съфат-и субутиййе:

1. Хаят – Аллаху теаля е жив.

2. Илм – Аллаху теаля знае всичко.

3. Сем’ – Аллаху теаля чува.

4. Басар – Аллаху теаля вижда.

5. Ираде – Аллаху теаля притежава ираде (воля).

6. Кудрет – Аллаху теаля притежава неограничени сила и мощ.

7. Келям – Аллаху теаля говори.

8. Теквин – Аллаху теаля е създател, творец.