Въпроси и отговори

Въпрос: Кои са големите грехове?

Въпрос:

   Кои са големите грехове?

   Отговор:

   ИМА МНОЖЕСТВО ГОЛЕМИ ГРЕХОВЕ: [72 от тях са както следва.]

1 – Убийство.
2 – Прелюбодеяние.
3 – Хомосексуализъм.
4 – Пиене на вино и всякакви други алкохолни напитки. [Пиенето на бира е хара̄м.]
5 – Кражба.
6 – Използване на упойващи вещества за удоволствие.
7 – Насилствено присвояване на чужд имот.
8 – Лъжесвидетелство.
9 – Да не се говее безпричинно и да се яде пред говеещи мюсюлмани.
10 – Вземане и даване на лихва.
11 – Даване на много клетви.
12 – Неподчинение спрямо родителите.
13 – Прекъсване на връзка с махрем роднини, които се подчиняват на исляма.
14 – Бягане от фронта във време на война.
15 – Използване на имота на сираците без да се има право за това.
16 – Мамене при измерване и претегляне.
17 – Пропускане на времето за нама̄з.
18 – Огорчаване на брат мюсюлманин. [Това е по-голям грях от разрушаването на Кяа̄бе. След неверието, няма друг грях, който да огорчава Алла̄ху теа̄ля̄ толкова, колкото раняването на човешко сърце.] 
19 – Казване на “Това го каза Расӯлюллах” за нещо, което не е казал.
20 – Вземане на подкуп.
21 – Недаване на коректно свидетелство.
22 – Недаване на зекя̄т и ушур.
23 – Невъзпрепятстване на онези, които вършат грехове, при условие, че има възможност за това.
24 – Изгаряне на живи животни.
25 – Да се забрави как се чете Кора̄н-и керӣм, след като е научено.
26 – Губене на надежда от милостта на Алла̄ху теа̄ля̄.
27 – Мамене на хората, независимо от тяхната религиозна принадлежност.
28 – Консумация на свинско месо.
29 – Чувстване на омраза и хулене на един от Есха̄ба на Расӯлюллах (саллялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве селлем).
30 – Ядене след насищане на стомаха.
31 – За жените е хара̄м да се въздържат от леглата на своите съпрузи.
32 – За жените е хара̄м да отиват на посещение без разрешението на мъжете си.
33 – Опетняване на праведна жена, наричайки я “лека”.
34 – Доносничене сред мюсюлманите.
35 – Показване на аврета пред други хора. [Частта на мъжкото тяло между пъпа и коленете е аврет. Цялото женско тяло, с изключение на лицето и шепите, е аврет.] Гледането на аврета на другите също е хара̄м.
36 – Ядене и даване на другите хора да ядат мърша.
37 – Злоупотреба с доверието.
38 – Одумване на мюсюлмани.
39 – Завист.
40 – Приписване на съдружник на Алла̄ху азӣм-ӯш-ша̄н (ширк).
41 – Лъжа.
42 – Високомерие.
43 – За онзи, който е на предсмъртно легло, е хара̄м да лиши от наследство своя наследник.
44 – Скъперничество.
45 – Обичане на земно (хара̄мите и мекрӯхите).
46 – Неизпитване на страх от наказанието на Алла̄ху теа̄ля̄.
47 – Неприемане на хара̄ма за хара̄м.
48 – Неприемане на халяла за халял.
49 – Вярване в предсказанията на гледачите.
50 – Вероотстъпничество.
51 – Гледане на чужди жени и момичета, без да има оправдание за това.
52 – За жените е хара̄м да носят мъжки дрехи.
53 – За мъжете е хара̄м да носят женски дрехи.
54 – Вършене на грях в Харем-и Кяа̄бе.
55 – Изпълняване на еза̄н и нама̄з преди да е настъпило тяхното време.
56 – Въставане срещу заповедите и законите на правителството.
57 – За мъжете е хара̄м да казват, че аврета на техните съпруги прилича на аврета на майките им.
58 – Хулене на майката на съпругата.
59 – За мюсюлманите е хара̄м да се прицелват един в друг.
60 – Ядене или пиене от остатъка на куче.
61 – Натякване на извършеното добро.
62 – За мъжете е хара̄м да носят коприна.
63 – Упорства в невежеството. [Т.е. да не се изучава ехли суннитското вероубеждение, фарзовете, хара̄мите и другите необходими знания.]
64 – Полагане на клетва с имена, които не са съобщени от исляма.
65 – Отбягване на знанието.
66 – Неосъзнаване на факта, че невежеството е беда.
67 – Упорство в малкия грях.
68 – Смеене на глас без крайна необходимост.
69 – Да се ходи джунуб (без гусюл абдест) толкова дълго, колкото да се изпусне времето за нама̄з.
70 – Осъществяване на полов контакт с жена в месечен цикъл или след-родилен период.
71 – Пеене: пеене на неприлични неща и използване на музикални инструменти.
72 – Самоубийство.

   Книга за намаза/Хилми бин Саид