Въпроси и отговори

Въпрос: Кое е първото нещо, с което мъртвецът ще се срещне в гроба?

   Въпрос:

   Кое е първото нещо, с което мъртвецът ще се срещне в гроба?

   Отговор:

   Ибни Мес’ӯд (радиялла̄ху анх) предава: “Веднъж попитах: “Я, Расӯлял-лах! Кое е първото нещо, с което ще се срещне мъртвецът, когато бъде положен в гроба?” Пейгамберът ни (саллялла̄ху алейхи ве селлем) каза: “Я, Ибни Месӯд! Никой не ми е задавал този въпрос преди теб. Ти си единственият, който попита. Когато умрял човек бъде поставен в гроба, едно меля̄ике проговаря. Името на това меля̄ике е Рӯма̄н. Влиза измежду гробовете и казва:

  • О, Абделлах (раб на Аллах)! Напиши своите дела!
  • Нито лист, нито молив имам тук. Какво да напиша? – пита човекът.
  • Този отговор не се приема. Кефенът е твоят лист; слюнката е твоето мастило, а пръстите са твоят молив!

   Ангелът изрязва парче от кефена и му го подава. Рабът, дори да е бил неграмотен, изписва всички свои сева̄би и грехове, като че ги е извършил през онзи ден. Ангелът сгъва парчето и го окачва на шията на мъртвеца.” После Расӯлюллах (саллялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве селлем) изчете 13-о знамение на сӯра Исра̄, където по смисъл се казва: “И привързахме страниците, показващи делата на всеки човек към неговата шия.”