Въпроси и отговори

Въпрос: Как се влиза в исляма?

   Въпрос:

   Как се влиза в исляма?

   Отговор:

   Като се каже келиме-и шехадет и приеме неговия смисъл. Ако е извършен куфр (направено е нещо, което изкарва от исляма), трябва първо да се извърши тевбе (покаяние).

   Въпрос:

   Какво е келиме-и шехадет?

   Отговор:

   Ешхеду енля иляхе илляллах ве ешхеду енне мухаммеден абдуху ве расулух.

   Въпрос:

   Какво се казва по смисъл в келиме-и шехадета?

   Отговор:

   Свидетелство, че никой, освен Аллаху теаля, не съществува от себе си; на никого, освен Него, не може да се прави ибадет и няма друг бог, освен Него. Свидетелствам още, че Мухаммед “салляллаху алейхи ве селлем” е раб и пратеник на Аллаху теаля.

   Въпрос:

   Какво е келиме-и тевхид?

   Отговор:

   Ля иляхе илляллах мухаммедун расулюллах.

   Въпрос:

   Какво се казва по смисъл в келиме-и тевхида?

   Отговор:

   Аллаху теаля е един, няма съдружник и равен, и няма друго бог, освен Него. И Мухаммед “алейхиселлям” е Негов пратеник.