Въпроси и отговори

Въпрос: Какво означава думата мукеллеф?

Въпрос:

Какво означава думата мукеллеф?

Отговор:

Мукеллеф се наричатмъже и жени, достигнали до полова и умствена зрялост. Те са отговорни да изпълняват заповедите и отбягват забраните на Алла̄ху теа̄ля̄. За тях е повелено първо да повярват, а после да изпълняват поклоненията и отбягват хара̄мите и мекрӯхите.

Умът е сила, която служи за разбиране. Той е създаден да разграничава полезното от вредното. Умът е като уред за претегляне. Разграничава по-доброто от две добри неща и по-лошото от две лоши неща. Разумен е не само онзи, който осъзнава кое е лошо или добро, а и онзи, който предпочита доброто и отбягва злото. Разумът е като око, а ислямът като светлина. Окото не вижда ако няма светлина.

Пубертетът (пълнолетие) се изразява в достигане до полова зрялост. Момчетата достигат периода, като навършат 12 годишна възраст. Има признаци, които показват, че това време е настъпило. Ако те не се забележат, тогава момчето се определя за полово зряло, когато стане на 15 години.

Този период при момичетата настава при навършване на 9 годишна възраст. Ако в 9 годишно момиче не се види нито един признак, разкриващ това, тя се смята за полово зряло, когато стане на 15 години.

“Книга за намаза”/Хюсеин Хилми Ъшък “рахметуллахи алейх”