Въпроси и отговори

Въпрос: Какво е ционизъм?

   Въпрос:

   Какво е ционизъм?

   Отговор:

   Ционизмът е еврейско ултранационалистическо движение. Според петнадесетия протокол от “Прокотолите на ционските мъдреци (книгата е лесно достъпна)” те (ционистите) – докато въздигнат световното еврейско царство – ще си изберат най-високопоставените и уважавани хора във всяка държава и ще ги превърнат в масони (свободни зидари).

  [“Всеки човек се стреми към власт; всекиму се иска да стане диктатор, стига да може; рядко би се намерил човек, който да не е готов да жертва доброто на другите, за да постигне своите интереси.” (Протокол №1)

   МАСОНСТВОТО СЛУЖИ ЗА НЕПРОНИЦАЕМО ПРИКРИТИЕ НА ЮДЕЙСКИТЕ СИЛИ. Протокол №4]

   Евреите са като хамелеона, в каквато и среда да се намират, веднага си сменят цвета. В Русия са болшевишки революционери, в Америка – богати банкери, в Турция – кемалисти, в Германия – нацисти, в Италия – фашисти, в мюсюлманските страни – реформатори в исляма и т.н. В другите държави могат да бъдат капиталисти, комунисти, кемалисти, феминисти, духовници, “модерни” тълкуватели на Корана (с цел унищожаване на исляма), анархисти, хуманисти и др. според ситуацията.

   Ционистите се стремят да установят икономическа и търговска блокада, и да поемат под пълен контрол вноса и изноза във всяка една държава. Ционистите, за да реализират своите идеали, са написали протоколи.

   Някои от техните планове са:

 1.Насърчаване на младите към аморалност.

  [ЮДЕИТЕ ВНУШАВАТ НА НАРОДИТЕ СВОБОДА, ЗА ДА ГИ ТЛАСНАТ В ПИЯНСТВО И РАЗВРАТ.

  “Погледнете пияните, оглупели от вино гои (неевреи), на които правото за безмерното му употребление е дадено заедно със свободата. Народите на гоите са зашеметени от спиртни напитки, а младежта им е оглупяла от класицизъм и разврат.” (Протокол №1)]

 2. Унищожаване на семейните ценности.

 3. Унищожаване на разбирането за изкуството. Вмъкване на срамно и нецензурно съдържание в него. (Достатъчно показателни в това отношение са филмовата и музикалната индустрия, където от ден на ден се набляга повече на разврата и сексуалността.)

 4. Изопачаване на духовните ценности и уважението към духовниците.

  [ЮДЕИТЕ УБИХА ВЯРАТА В БОГА И ПОНИЗИХА АВТОРИТЕТА НА МОНАРСИТЕ. Протокол №5]

 5. Насърчаване на хората към лукс, разточителство и вредни моди.

 6. Отвличане на вниманието на хората с ненужни забавления и игри (футбол, филми, сериали, представления и др.).

  [ЮДЕИТЕ ЩЕ ОТКЛОНЯВАТ ОБЩЕСТВЕНОТО ВНИМАНИЕ ОТ СЕРИОЗНИТЕ ВЪПРОСИ.

  “За да не би сами гоите да си поставят някои цели, ние ще ги отвличаме с увеселения, игри, забави, сензации, с публични домове… Скоро чрез печата ще почнем да предлагаме конкурсни състезания в изкуството и спорта. Тези интереси окончателно ще отвлекат умовете от въпросите, по които би могло да се предизвика стълкновение между нас и тях.” Протокол №13]

 7. Разпространение на еретични и грешни теории (като тези на комунизма и дарвинизма) за унищожаване на правилната мисъл.

  [ЮДЕИТЕ ФАЛШИФИЦИРАТ НАУКАТА И ЗАБЛУЖДАВАТ ВСИЧКИ НАРОДИ.

   “Нека за гоите да играе най-главна роля онова, което ние сме им внушили да считат за повеление на науката, на “теорията”. За тази цел, чрез нашата преса ние постоянно възбуждаме сляпо доверие към тези научни повеления. Интелигентните гои ще се кичат със знания и без да проверяват логичността им, ще привеждат в действие всички получени от науката сведения, които нашите агенти така комбинират, че да възпитат умовете им в нужната за нас насока.”

   ЮДЕИТЕ ПОДГОТВЯТ УСПЕХА НА РАЗРУШИТЕЛНИТЕ УЧЕНИЯ.

   “Не мислете, че нашите твърдения са голословни: обърнете внимание как ние подготвихме успеха на дарвинизма и марксизма. Разлагащото влияние върху гоевските умове на тези теории, поне за нас, юдеите, трябва да бъде очевидно.” Протокол №2]

 8. Разделяне на хората в групи и насаждане на вражда между тях.

  [“…план, който е разбит на толкова части, колкото глави има в тълпата, губи своята цялост и става непонятен и неизпълним.” Протокол №1]

 9. Насърчаване на хората към стачки и протести.

 10. Разрушаване на финансовата стабилност.

  [ЧРЕЗ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВОЙНИ ЮДЕИТЕ ДЪРЖАТ В РЪКА НАРОДИТЕ. Протокол №2

  ОБЕДНЕЛИТЕ НАРОДИ СА В БЕЗНАДЕЖДНО РОБСТВО. ТЕ ИМАТ САМО ФИКТИВНИ ПРАВА.

 “Бедността принуди народите към тежък труд и ги притиска по-силно, отколкото ги притискаше робството и крепостничеството. От робското си положение те можаха да се освободят, но от нищетата на живота никога не ще могат да се отскубнат.” Протокол №3]

 11. Намаляване на световното население (чрез пестициди, ГМО, хранителни добавки, ваксини, разпространение на хомосексуализма и т.н.)

 12. Намаляване на качеството на образованието и “производство” на армия дипломирани, но невежи хора.

  [ЮДЕИТЕ РАЗВРАТИХА МЛАДЕЖТА.

  “Ние зашеметихме, опиянихме и развратихме гоевската младеж посредством възпитанието, като й внушихме известни на нас лъжливи принципи и теории.” Протокол №9

  “Тази система има за цел да превърне гоите в немислещи и послушни животни…” Протокол №16]

 13. Пораждане на войни, анархия, безредици и тероризъм.

  [“…да се предизвика хаос, в който никой да не е в състояние да се организира, вследствие на което и хората да престанат да се разбират един с друг.” Протокол №5

  ЮДЕИТЕ ПОРАЖДАТ РАЗЕДИНЕНИЕТО И ПОДРИВАТ ОСНОВИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ.

  “От нас изхожда всесковаващият терор. Ние имаме в услуга хора, представляващи всички мнения и всички доктрини: монархисти, демократи социалисти, комунисти и всякакви утописти. Ние сме впрегнали в работа всички и всеки един подкопава последните остатъци на властта, старае се да срине всички установени порядки. Всички държави, измъчени от неуредици, искат покой. За да имат мир, те са готови да пожертват всичко. Но ние няма да им дадем мир, докато те открито и с покорност не признаят нашето интернационално свръхправителство.”

  “Народите пищят и искат разрешението на социалния въпрос посредством международни съглашения. Разпокъсаността на партиите хвърли народите в наши ръце, защото за водене на партийни борби са необходими пари, а всичките пари са в нашите каси.” Протокол №9

   ЮДЕИТЕ ЩЕ МИНИРАТ ВСИЧКИ СТОЛИЦИ И ЧРЕЗ УЖАСА НА РАЗРУШЕНИЕТО ЩЕ ОТСТРАНЯТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО.

   “Вие казвате, че ако преди определеното време се узнаят нашите планове, против нас ще се вдигнат с оръжие в ръка; но ние сме взели мерки срещу това и на Запад имаме вече такава терористическа система, която може да накара и най-храбрите души да затреперят. Подземни съобщения като “Метрополитен”, ще бъдат прокарани под всички столици и, ако стане нужда, тези столици ще бъдат вдигнати във въздуха с всичките им организации, държавни институти и население.” Протокол №9

   ЮДЕИТЕ ПОРАЖДАТ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ КРИЗИ И ПРИНУЖДАВАТ ПРАВИТЕЛСТВАТА ДА ПРАВЯТ ДЪРЖАВНИ ЗАЕМИ.

  “Ние породихме всред гоите икономически кризи с единствена цел да извадим парите от обръщение. Така се блокираха грамадни частни капитали, гражданите изтеглиха от държавните банки парите си и държавите биваха принудени да се обръщат към капиталистите за заеми. Тези заеми отегчават държавните финанси с плащането на проценти и ги поставят в зависимост от кредиторите. Капиталистите отнеха индустрията от ръцете на занаятчиите и я съсредоточиха в свои ръце. Така те изсмукаха всичките народни сокове, а с това и държавните.” Протокол №20

  “Сегашните управници влачат своето съществуване всред деморализираните от нас общества, из средите на които навсякъде се показват огнените езици на анархизма.” Протокол №23]

   Издателствата и организациите, които правят неприличните публикации – знайно или незнайно – са станали пионки на ционистите и ги подпомагат в реализацията на плановете за световно господство.