Въпроси и отговори

Въпрос: Какво е “е’узу”?

   Въпрос:

   Какво е “е’узу”?

   Отговор:

   Означава “Е’узу-билляхиминеш-шейтанир-раджим” т.е. по смисъл “Търся подслон при Аллах от злините, проклятието и лошите дела на Сатаната”.

   Въпрос:

   Кога е ваджиб да се чете “е’узу”?

   Отговор:

   Когато се почне да чете сура или айет.

   Въпрос:

   Какво означава “бесмеле”?

   Отговор:

   Означава “Бисмилляхир-рахманир-рахим” т.е. по смисъл “В името на Аллах, Всемилостивия и Милосърдния”.

   Въпрос:

   Кога се чете бесмеле?

   Отговор:

1. Когато се коли животно.

2. Преди да почнем да правим хубави неща – преди абдест, преди хранене, преди пиене и т.н.

3. Във всеки рекят на намаза преди Фатиха.

   Когато вършим харам не се казва бесмеле.