Въпроси и отговори

Въпрос: Какви са достойнствата на абдеста?

Въпрос:

Какви са достойнствата на абдеста?

Отговор:

Извършването на абдеста е един от фарзовете на нама̄за. Трябва да се изпълни преди да се докосне Кора̄н-и керӣм, направи тава̄ф (обиколи) около Кяа̄бе, извърши тиля̄вет седжде и откланя погребален (джена̄зе) нама̄з. Голям сева̄б е винаги да се поддържа абдест, да се ляга, яде и пие с абдест.

Тези, които починат, имайки абдест, ще получат шехӣдски сева̄б. Пророкът ни (саллялла̄ху алейхи ве селлем)е казал:

Който умре, докато има абдест, няма да усети болката на смъртта, защото абдестът е признак за наличие на вяра. Той е ключът на нама̄за и средство, което прочиства тялото от греховете.

Когато един мюсюлманин изпълни абдест, греховете му излизат през очите, ръцете и краката, и сяда, бивайки опростен.

Най-достойното дело е нама̄зът. Тези, които постоянно изпълняват абдест, са без съмнение вярващите. Муминът трябва да е с абдестпрез деня и да легне с абдест през нощта. Когато направи това, ще се намира под закрилата на Алла̄ху теа̄ля̄. Храната и водата в стомаха на онзи, който яде и пие с абдест, споменават Алла̄ху теа̄ля̄. Правят истигфа̄р за него (искат прошка за него), докато останат там.

“Книга за намаза”/Хюсеин Хилми Ъшък “рахметуллахи алейх”