Въпроси и отговори

Въпрос: Какви знания ни дава ислямската религия относно лъжата?

   Въпрос:

   Какви знания ни дава ислямската религия относно лъжата?

   Отговор:

   Да се лъже е голям грях. В едно знамение на Коран-и керим по смисъл се казва: “Лъжат и клеветят само онези, които не вярват в знаменията на Аллаху теаля. Те са лъжците.” (Нахл;105)

   Лъжата е най-грозният грях и най-големият срам. Той е начало на всички злини, почернящи човешкото сърце.

   В хадис-и шерифи се казва:

  “Лъжата е една от вратите на двуличието.” (Ибни Адий)

  “Мюсюлманинът може да извърши всяка грешка, но не може да изменя на доверието и да лъже.” (Беззар)

  “Фитне, породено с думи е като онова, което е породено със сабя. Фитнето, породено с лъжа и клевета, е по-лошо от онова, което е породено със сабя.” (Ибни Мадже)

  “Повечето от търговците са фаджири (грешници), защото изпадат в грях, кълнейки се многократно, и мамят, когато търгуват.” (Хаким)

  “Мамещият е в Ада.” (Таберани)

   Ислямските учени са казали, че онзи, който лъже, не напуска исляма, но ако не го приема за харам или подценява греха, става неверник. (Берика)