Въпроси и отговори

Въпрос: Има ли философия в исляма?

   Въпрос:

   Има ли философия в исляма?

   Отговор:

   Няма. За повече информация можете да прочетете 131-148 стр. от книгата “Ислямът, християнството, юдаизмът и другите религии”. Тази книга е публикувана на PDF формат в нашия сайт.

   Въпрос:

   Какво е муджизе (чудо)?

   Отговор:

   Това са свръхестествени неща, които пейгамберите са вършили с разрешението на Аллаху теаля. Никое друго необикновено събитие не може да бъде наречено чудо.

   Въпрос:

   Какво е керамет?

   Отговор:

   Удивителни неща, (подобни на чудесата на пратениците) извършени от евлиите (приближените раби на Аллаху теаля).

   Bъпрос:

   Какво представлява мостът Сърат?

   Отговор:

   Мост, който е върху Джехеннема (и по който ще трябва да се премине, за да се влезе в Дженнета). Не можем да знаем какво точно представлява.

   Въпрос:

   Какво е басейнът Кевсер?

   Отговор:

   Специален басейн за пратеника Мухаммед “салляллаху алейхи ве селлем”. Водата на басейна е по-бяла от мляко и ухае по-приятно от миск. Този, който изпие от нея, никога не ще усети жажда. }}}.+� x��