Въпроси и отговори

Въпрос: Знанието ли е по-високопоставено или акълът (разумът)?

   Въпрос:

   Знанието ли е по-високопоставено или акълът (разумът)?

   Отговор:

   Знанието е по-високопоставено от акъла, защото разумът е махлук (създание). Знанието (илм), от друга страна, е едно от имената на Аллаху теаля и е кадим (изначално е, т.е. не е създание). Знанията, които притежават хората са от знанията на Аллаху теаля.

(Китаб-ут тевхид стр. 137)