Въпроси и отговори

Въпрос: В къщата ми банята и тоалетната са на едно място. С кой крак трябва да вляза: с десния или левия?

   Въпрос:

   В къщата ми банята и тоалетната са на едно място. С кой крак трябва да вляза: с десния или левия?

   Отговор:

   Ако влизате, за да се къпете (за гюсюл или абдест), ще влезете с десен крак. Ако влизате по малка или голяма нужда, ще влезете с ляв. На излизане се прави обратното.

   Въпрос:

   Може ли да се изпълни абдест в баня, където има и тоалетна?

   Отговор:

   Да, може да се взeмe абдест, да се четат дуите за абдест и да се взeмe гусюл.

   Въпрос:

   Може ли да се взема абдест на тъмно?

   Отговор:

   Да

   Въпрос:

   Може ли тълкуванията и преводите на свещения Коран да се държат без абдест?

   Отговор:

   Дори да са на друг език, не е джаиз (не е позволено) да се държат без абдест.