Въпроси и отговори

Въпроси, свързани с итикада (вярата)…

   Въпрос:

   Мюсюлманин ли си?

   Отговор:

   Елхамдулиллях, мюсюлманин съм.

   Въпрос:

   Откога си мюсюлманин?

   Отговор:

   От калу беля.

   Въпрос:

   Какво e “Калу беля”?

   Отговор:

   Аллаху теаля, създавайки душите ги попитал;

– Елейсту би-раббикум (Аз не съм ли вашия Господар)?

   Нашите души са отговорили”:

– Да!