Въпроси и отговори

Благото е като птица. Ако не го завържете с въжето на благодарността, ще отлети!

   Благото е като птица. Ако не го завържете с въжето на благодарността, ще отлети!

   Въпрос:

   Кои хора са наречени Ехли бейт?

   Отговор:

   Ехли бейт са съпругите, децата, внуците и поколенията на внуците от Хасан и Хюсеин “радиаллаху анхума” на Пратеника Мухаммед “салляллаху алейхи ве селлем”.

   Въпрос:

   Кои се наричат сеййиди и кои шерифи?

   Отговор:

   Родословието на Пророка ни “салляллаху алейхи ве селлем” продължи чрез дъщеря му Фатима “радияллаху анха”. Всички деца и внуци на Хюсеин “радияллаху анх” (син на майка ни Фатима, внук на Пратеника “салляллаху алейхи ве селлем”) до Съдния ден се наричат сеййиди, а тези на Хасан “радияллаху анх” (другият син на майка ни Фатима и внук на Пророка) – шерифи.

   Въпрос:

   Кои хора се наричат Есхаб-и кирам?

   Отговор:

   Тези хора, които са видели или говорили с Пратеника “салляллаху алейхи ве селлем” и повярвали в него. Те са сподвижниците на Пратеника “алехисселям”.

   Въпрос:

   Кои са Ашере-и мубешшере?

   Отговор:

   Това са десетимата най-високопоставени сахабета. Те са благовестени с Дженнет още приживи.

   Въпрос:

   Кои са Ашере-и мубешшере?

   Отговор:

1. Ебу Бекр Съддик

2. Омер-ул Фарук

3. Осман бин Аффан

4. Али бин Ебу Талиб

5. Ебу Убейде бин Джеррах

6. Талха

7. Зубейр бин Аввам

8. Саид бин Еби Ваккас

9. Саид бин Зейд

10. Абуррахман бин Авф

(Ридвануллахи теаля алейхим еджмаин)